Er der en ordblind til stede?

Tilbage i 2020 etablerede vi projekt ”Er der en ordblind til stede?” med midler fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning. Det primære formål var at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø, hvor ordblinde elever kunne deltage i undervisningen på lige vilkår med andre elever i stedet for at blive trukket ud af den almene undervisning for at modtage en differentieret undervisning. 

Som led i projektet har vi oprettet denne hjemmeside som et formidlingsprodukt, der skal komme andre undervisere og øvrige interesserede til gavn. På denne hjemmeside vil der ligge eksemplariske undervisningsforløb, artikler og ordblindefortællinger, der kan give dig som fagperson inspiration til, hvordan du kan arbejde med at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø i din undervisning. Ydermere vil der ligge tjeklister, der er udarbejdet til FGU Midt- og Østsjællands arbejde med ordblindevenligt læringsmiljø – en stor del af indholdet på tjeklisterne kan anvendes på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvis man ønsker at arbejde med ordblindevenlige læringsmiljøer i sin undervisning.