Relevante links og anbefalinger

Her er en række links til hjemmesider, hvor man kan læse mere om ordblindhed eller finde materialer til brug i ordblindevenlig undervisning.
 
www.ordblindeforeningen.dk
www.ordblindhed.dk
www.emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/ordblindhed
www.lineleth.dk